სიახლეები

მოწვევა განაცხადების მისაღებად სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის

ევროპის ფონდი იწვევს საქართველოში რეგისტრირებულ და მოქმედ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს (სსო), 2021 წლის 9 ივნისიდან 2021 წლის 14 ივლისის ჩათვლით წარმოადგინონ წინასწარი ან სრული საპროექტო განაცხადი ფონდის ღია კარის საგრანტო პროგრამის გრანტის მისაღებად. ღია კარის საგრანტო პროგრამის ფარგლებში სსო-ებს ამ ვადის ამოწურვის შემდეგაც ექნებათ ფონდში განაცხადის წარდგენის საშუალება.  იხილეთ სრული ტექსტი.

Learn more

საგრანტო კონკურსი: საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ხელშეწყობა პოზიტიური ცვლილებებისათვის

ევროპის ფონდი აგრძელებს სამოქალაქო მონიტორინგისა და ადვოკატირების ძალისხმევის მხარდაჭერას, საქართველოში ანგარიშვალდებული, გამჭვირვალე და საჭიროებაზე დაფუძნებული საჯარო პოლიტიკის შემუშავების ხელშეწყობისათვის. ამ მიზნით, ფონდი იწვევს საპროექტო განაცხადებს, რომელთა მიზანია სისტემური კორუფციის შემთხვევების მხილება და ცუდი მმართველობის პრაქტიკის გამოვლენა ფაქტების დადგენის, მათი გამოქვეყნების და ადვოკატირების მეშვეობით, რაც რეალურ ცვლილებებს შეუწყობს ხელს და მოქალაქეთა ცხოვრებას გააუმჯობესებს. საგრანტო სქემის ფარგლებში […]

Learn more

საგრანტო კონკურსი: უფასო იურიდიული დახმარება საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ხელშეწყობისთვის

ევროპის ფონდი აგრძელებს სამოქალაქო მონიტორინგისა და ადვოკატირების ძალისხმევის მხარდაჭერას, საქართველოში ანგარიშვალდებული, გამჭვირვალე და საჭიროებაზე დაფუძნებული საჯარო პოლიტიკის შემუშავების ხელშეწყობისათვის. ამ მიზნით, ევროპის ფონდმა ახალი პროგრამის – საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ხელშეწყობა ცვლილებებისათვის, განხორციელება დაიწყო, რომელიც ითვალისწინებს ჟურნალისტების, მედიასაშუალებების, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების (სსო) და სამოქალაქო აქტივისტების მხარდაჭერას, ქვეყანაში სისტემური კორუფციის შემთხვევების მხილებასა და ცუდი მმართველობის პრაქტიკის გამოვლენაში. პროგრამის […]

Learn more

ეკოლოგიური პროექტების საგრანტო კონკურსი

ევროპის ფონდი ღია კარის პროგრამის ფარგლებში, იწვევს საქართველოში რეგისტრირებულ და მოქმედ სსო-ებს საპროექტო განაცხადების წარმოსადგენად, რომლებიც მიზნად ისახავს ადგილობრივი თემების მობილიზაციას ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების, მდგრად ეკონომიკურ განვითარებაში თემის მონაწილეობის უზრუნველყოფისა და/ან გარემოსდაცვითი კუთხით საჯარო პოლიტიკის მონიტორინგსა და ადვოკატირების მიმართულებით. წინასწარი განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2020 წლის 6 ივლისი მეორე ეტაპზე გადასული პროექტების იდენტიფიცირება: 2020 […]

Learn more

მოწვევა სოციალური მეწარმეობის საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად

ევროპის ფონდი იწვევს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს სოციალური მეწარმეობის პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. საგრანტო კონკურსის მიზანია, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფინანსური მდგრადობის ხელშეწყობის მიზნით მხარი დაუჭიროს არსებული  წარმატებული სოციალური საწარმოების შემდგომ განვითარებას.   საპროექტო განაცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2020 წლის 22 დეკემბერი. საგრანტო კონკურსის შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ საკონკურსო განცხადების სრული ტექსტი. ჩამოტვირთეთ განაცხადის […]

Learn more

მცირე საგრანტო კონკურსი განვითარებადი სათემო ორგანიზაციების გასაძლიერებლად

ევროპის ფონდი იწვევს განვითარების საწყის ეტაპზე მყოფ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს (სსო) მცირე საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. კონკურსი მიზნად ისახავს მცირე გამოცდილების მქონე სათემო ორგანიზაციების ინსტიტუციურ გაძლიერებასა და ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი მონაწილეობის ხელშეწყობას, აქტუალური სათემო პრობლემების გამოვლენისა და მოგვარების მიზნით. საგრანტო კონკურსის მთავარი ამოცანებია:➢ ახლად დაარსებული სსო-ების გაძლიერება მათი ინსტიტუციური განვითარების, სამოქალაქო საზოგადოებასთან […]

Learn more

საგრანტო კონკურსითანამონაწილეობითი სამოქალაქო მონიტორინგისა და ადვოკატირების მხარდასაჭერად

ევროპის ფონდი განაგრძობს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების (სსო-ების) საგრანტო მხარდაჭერას სამოქალაქო მონიტორინგისა და ადვოკატირების ინიციატივების განსახორციელებლად და გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობის ხელშესაწყობად. აღნიშნული მიზნით, ევროპის ფონდი პროგრამის თანამონაწილეობა და მონიტორინგი ცვლილებებისათვის ფარგლებში, იწვევს საქართველოში რეგისტრირებულ და მოქმედ სსო-ებს საპროექტო განაცხადების წარმოსადგენად. საგრანტო კონკურსის მიზანია ადგილობრივ დონეზე პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში სათემო ჯგუფების, სსოე-ბისა […]

Learn more

საგრანტო კონკურსი საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ხელშეწყობა პოზიტიური ცვლილებებისათვის

ევროპის ფონდი აგრძელებს სამოქალაქო მონიტორინგისა და ადვოკატირების ძალისხმევის მხარდაჭერას, საქართველოში ანგარიშვალდებული, გამჭვირვალე და საჭიროებაზე დაფუძნებული საჯარო პოლიტიკის შემუშავების ხელშეწყობისათვის. ამ მიზნით, ფონდი იწვევს საპროექტო განაცხადებს, რომელთა მიზანია სისტემური კორუფციის შემთხვევების მხილება და ცუდი მმართველობის პრაქტიკის გამოვლენა ფაქტების დადგენის, მათი გამოქვეყნების და ადვოკატირების მეშვეობით,  რაც რეალურ ცვლილებებს შეუწყობს ხელს და მოქალაქეთა ცხოვრებას გააუმჯობესებს. საგრანტო სქემის ფარგლებში […]

Learn more

მოწვევა განაცხადების მისაღებად სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის

  ევროპის ფონდი იწვევს საქართველოში რეგისტრირებულ და მოქმედ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს (სსო), 2019 წლის 7 ივნისიდან 28 ივნისის ჩათვლით წარმოადგინონ წინასწარი ან სრული საპროექტო განაცხადი ფონდის ღია კარის საგრანტო პროგრამის გრანტის მისაღებად. ღია კარის საგრანტო პროგრამის ფარგლებში სსო-ებს ამ ვადის ამოწურვის შემდეგაც ექნებათ ფონდში განაცხადის წარდგენის საშუალება.  იხილეთ სრული განაცხადი. 

Learn more

მცირე საგრანტო კონკურსი განვითარებადი სათემო ორგანიზაციების გასაძლიერებლად

  ევროპის ფონდი იწვევს საქართველოში განვითარების საწყის ეტაპზე მყოფ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს (სსო) მცირე საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. კონკურსი მიზნად ისახავს მცირე გამოცდილების მქონე სათემო ორგანიზაციების ინსტიტუციურ გაძლიერებასა და ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი მონაწილეობის ხელშეწყობას, აქტუალური სათემო პრობლემების გამოვლენისა და მოგვარების მიზნით. სრული ინფორმაცია იხილეთ საკონკურსო განცხადებაში.  

Learn more

საგრანტო კონკურსი თანამონაწილეობითი სამოქალაქო მონიტორინგისა და ადვოკატირების მხარდასაჭერად

  ევროპის ფონდი განაგრძობს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების (სსო-ების) საგრანტო მხარდაჭერას სამოქალაქო მონიტორინგისა და ადვოკატირების ინიციატივების განსახორციელებლად და გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობის ხელშესაწყობად. აღნიშნული მიზნით, ევროპის ფონდი პროგრამის თანამონაწილეობა და მონიტორინგი ცვლილებებისათვის ფარგლებში, იწვევს საქართველოში რეგისტრირებულ და მოქმედ სსო-ებს საპროექტო განაცხადების წარმოსადგენად. საგრანტო კონკურსის მიზანია ადგილობრივ დონეზე პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში სათემო ჯგუფების, […]

Learn more

მოწვევა ღია კარის საგრანტო პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად

ევროპის ფონდი იწვევს საქართველოში რეგისტრირებულ და მოქმედ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს (სსო), 2019 წლის 5 თებერვლიდან 5 მარტის ჩათვლით წარმოადგინონ წინასწარი ან სრული საპროექტო განაცხადი ფონდის ღია კარის საგრანტო პროგრამის გრანტის მისაღებად. ღია კარის საგრანტო პროგრამის ფარგლებში სსო-ებს ამ ვადის ამოწურვის შემდეგაც ექნებათ ფონდში განაცხადის წარდგენის საშუალება.  მოწვევის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ დანართში.   

Learn more

საგრანტო კონკურსი თანამონაწილეობითი სამოქალაქო მონიტორინგისა და ადვოკატირების მხარდასაჭერად

  ევროპის ფონდი, პროგრამის თანამონაწილეობა და მონიტორინგი ცვლილებებისათვის ფარგლებში, იწვევს საქართველოში რეგისტრირებულ და მოქმედ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს საპროექტო განაცხადების წარმოსადგენად. საგრანტო კონკურსის მიზანია სათემო ჯგუფების, სსო-ებისა და მედია საშუალებების ინფორმირებული მონაწილეობის გაზრდა ადგილობრივ დონეზე პოლიტიკური და ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერების, სახელმწიფო რეფორმების მონიტორინგისა და შეფასების წახალისების, საჯარო დისკუსიებისა და სექტორებს შორის თანამშრომლობის […]

Learn more

მოწვევა განაცხადების მისაღებად სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის

  ევროპის ფონდი იწვევს საქართველოში რეგისტრირებულ და მოქმედ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს (სსო), 2018 წლის 18 აპრილიდან 31 მაისის ჩათვლით წარმოადგინონ წინასწარი ან სრული საპროექტო განაცხადი ფონდის ღია კარის საგრანტო პროგრამის გრანტის მისაღებად. ღია კარის საგრანტო პროგრამის ფარგლებში სსო-ებს ამ ვადის ამოწურვის შემდეგაც ექნებათ ფონდში განაცხადის წარდგენის საშუალება. მოწვევის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ განცხადებაში. 

Learn more

მცირე საგრანტო კონკურსი ახლად დაარსებული სათემო ორგანიზაციების გასაძლიერებლად

  ევროპის ფონდი იწვევს საქართველოში ახლად რეგისტრირებულ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს (სსო-ებს) მცირე საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. კონკურსი მიზნად ისახავს ახლად დაარსებული სათემო ორგანიზაციების ინსტიტუციურ გაძლიერებასა და ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი მონაწილეობის ხელშეწყობას, აქტუალური სათემო პრობლემების გამოვლენისა და მოგვარების მიზნით. განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2018 წლის 26 თებერვალი 17:00 სთ. მოწვევის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ საკონკურსო განაცხადში.  

Learn more

მოწვევა განაცხადების მისაღებად სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის

  ევროპის ფონდი იწვევს საქართველოში რეგისტრირებულ და მოქმედ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს (სსო), 2018 წლის 29 იანვრიდან 28 თებერვლის ჩათვლით წარმოადგინონ წინასწარი ან სრული საპროექტო განაცხადი ფონდის ღია კარის საგრანტო პროგრამის გრანტის მისაღებად. ღია კარის საგრანტო პროგრამის ფარგლებში სსო-ებს ამ ვადის ამოწურვის შემდეგაც ექნებათ ფონდში განაცხადის წარდგენის საშუალება.  წარმოდგენილი განაცხადების განხილვისას, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა გენდერული და უმცირესობებთან დაკავშირებული […]

Learn more

საგრანტო კონკურსი: თანამონაწილეობითი სამოქალაქო მონიტორინგისა და ადვოკატირების მხარდაჭერა ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რეფორმების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში

ევროპის ფონდი ევროპული ინტეგრაციის პროგრამის ფარგლებში იწვევს საქართველოში რეგისტრირებულ და მოქმედ სსო-ებს საპროექტო განაცხადების წარმოსადგენად. საგრანტო კონკურსის მიზანია სათემო ჯგუფების, სსო-ებისა და მედია საშუალებების პოლიტიკური და ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ინფორმირებული მონაწილეობის გაზრდა, სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერების, სახელმწიფო რეფორმების მონიტორინგის წახალისებისა და საჯარო დისკუსიებისა და სექტორებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობის გზით. მოწვევის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ საკონკურსო განაცხადში.    

Learn more

მცირე საგრანტო კონკურსი ახლად დაარსებული სათემო ორგანიზაციების გასაძლიერებლად

ევროპის ფონდი იწვევს საქართველოში ახლად რეგისტრირებულ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს მცირე საგრანტო კონკურსში  მონაწილეობის მისაღებად. კონკურსი მიზნად ისახავს ახლად დაარსებული სათემო ორგანიზაციების ინსტიტუციურ გაძლიერებასა და ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი მონაწილეობის ხელშეწყობას, აქტუალური სათემო პრობლემების გამოვლენისა და მოგვარების მიზნით. მოწვევის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ საკონკურსო განაცხადში.  

Learn more

მოწვევა სოციალური მეწარმეობის საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად

  ევროპის ფონდი იწვევს სოციალური საწარმოს შექმნით ან არსებული სოციალური საწარმოს გაუმჯობესებით დაინტერესებულ, საქართველოში რეგისტრირებულ და მოქმედ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს სოციალური მეწარმეობის პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. იხილეთ მოწვევის შესახებ დეტალური ინფორმაცია და განაცხადის ფორმა. 

Learn more

საგრანტო კონკურსი - თანამონაწილეობითი სამოქალაქო მონიტორინგისა და ადვოკატირების მხარდაჭერა ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რეფორმების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში

ევროპის ფონდი განაგრძობს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების (სსო-ების) საგრანტო მხარდაჭერას სამოქალაქო მონიტორინგისა და ადვოკატირების ინიციატივების განსახორციელებლად და გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობის ხელშესაწყობად. აღნიშნული მიზნით, ევროპის ფონდი ევროპული ინტეგრაციის პროგრამის ფარგლებში იწვევს საქართველოში რეგისტრირებულ და მოქმედ სსო-ებს საპროექტო განაცხადების წარმოსადგენად. საგრანტო კონკურსის მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების ეფექტური ჩართულობის მხარდაჭერა ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რეფორმების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში. დეტალური […]

Learn more

მოწვევა ღია კარის საგრანტო პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად

ევროპის ფონდი იწვევს საქართველოში რეგისტრირებულ და მოქმედ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს (სსო), 2017 წლის 18 ივლისიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით წარმოადგინონ წინასწარი ან სრული საპროექტო განაცხადი ფონდის ღია კარის საგრანტო პროგრამის გრანტის მისაღებად. ღია კარის საგრანტო პროგრამის ფარგლებში სსო-ებს ამ ვადის ამოწურვის შემდეგაც ექნებათ ფონდში განაცხადის წარდგენის საშუალება.  წარმოდგენილი განაცხადების განხილვისას, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა გენდერული და უმცირესობებთან დაკავშირებული საკითხების […]

Learn more

მცირე საგრანტო კონკურსი ახლად დაარსებული სათემო ორგანიზაციების გასაძლიერებლად

ევროპის ფონდი იწვევს საქართველოში ახლად რეგისტრირებულ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს მცირე საგრანტო კონკურსში  მონაწილეობის მისაღებად. კონკურსი მიზნად ისახავს ახლად დაარსებული სათემო ორგანიზაციების ინსტიტუციურ გაძლიერებასა და ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი მონაწილეობის ხელშეწყობას, აქტუალური სათემო პრობლემების გამოვლენისა და მოგვარების მიზნით. მოწვევის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ საკონკურსო განაცხადში.   

Learn more

საგრანტო კონკურსი თანამონაწილეობითი სამოქალაქო მონიტორინგისა და ადვოკატირების მხარდასაჭერად

ევროპის ფონდი, პროგრამის თანამონაწილეობა და მონიტორინგი ცვლილებებისათვის ფარგლებში, იწვევს საქართველოში რეგისტრირებულ და მოქმედ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს საპროექტო განაცხადების წარმოსადგენად. საგრანტო კონკურსის მიზანია სათემო ჯგუფების, სსო-ებისა და მედია საშუალებების ინფორმირებული მონაწილეობის გაზრდა ადგილობრივ დონეზე პოლიტიკური და ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერების, სახელმწიფო რეფორმების მონიტორინგისა და შეფასების წახალისების, საჯარო დისკუსიებისა და სექტორებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობის […]

Learn more

მომხმარებლის უფლებების დასაცავად გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის შედეგები

მომხმარებლის უფლებების დასაცავად გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში 10 განაცხადი შემოვიდა. ფონდმა, ექსპერტთა საბჭოსთან ერთად, დაასრულა განაცხადების განხილვა. პროექტები შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით შეფასდა: კონკურსის მიზნებთან, ამოცანებთან და პირობებთან შესაბამისობა; პროექტის მეთოდოლოგიის ეფექტიანობა; მოსალოდნელი შედეგების მასშტაბები; პროექტის განმახორციელებელი გუნდის კვალიფიკაცია და გამოცდილება; ბიუჯეტის ხარჯთეფექტიანობა. წარმოდგენილი განაცხადებიდან შერჩევის კრიტერიუმებს სრულად არცერთი შეესაბამებოდა. ამგვარად, კონკურსის გამარჯვებული არ გამოვლენილა.

Learn more

საგრანტო კონკურსი მომხმარებლის უფლებების დასაცავად

მომხმარებელთა უფლებების დასაცავად გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის შედეგებს ევროპის ფონდი იანვრის ბოლომდე გამოაქვეყნებს  ვებგვერდზე. 

Learn more

საგრანტო კონკურსი თვითმმართველ ქალაქებში ინფორმაციის თავისუფლებისა და მონაწილეობითი სამოქალაქო მონიტორინგის ხელშესაწყობად

ევროპის ფონდი იწვევს საქართველოში რეგისტრირებულ და მოქმედ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს (სსო) საპროექტო განაცხადების მოსამზადებლად, ექვს თვითმმართველ ქალაქში (თბილისი, გორი, ახალციხე, ოზურგეთი, ბათუმი, და ზუგდიდი) საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და მონაწილეობითი სამოქალაქო მონიტორინგის გაუმჯობესების მიზნით. იხილეთ საკონკურსო განცხადება. 

Learn more

2015 წლის კონკურსი მცირე გრანტებზე: ახალი არასამთავრობო ორგანიზაციების გაძლიერება

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი მისი პროგრამის თანამონაწილეობა და მონიტორინგი ცვლილებებისათვის ფარგლებში საგრანტო კონკურსში იწვევს საპროექტო განაცხადებს მონაწილეობითი სამოქალაქო მონიტორინგის მხარდასაჭერად. კონკურსი გამიზნულია ახლადშექმნილი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების (სსო) ორგანიზაციულ გაძლიერებასა და ადგილებზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი ეფექტური, მდგრადი ჩართულობის გაზრდაზე და მათი აქტუალური სათემო პრობლემების მოგვარებაზე. იხილეთ განცხადების სრული ტექსტი: 2015 წლის კონკურსი მცირე გრანტებზე: ახალი არასამთავრობო […]

Learn more

2014 წლის კონკურსი მცირე გრანტებზე ახალი არასამთავრებო ორგანიზაციების გაძლიერება

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი საგრანტო კონკურსში იწვევს საპროექტო განაცხადებს, რომლებიც გამიზნულია საქართველოში მონაწილეობითი სამოქალაქო მონიტორინგის ინიციატივების მხარდასაჭერად ფონდის პროგრამის თანამონაწილეობა და მონიტორინგი ცვლილებებისათვის ფარგლებში. კონკურსი, კონკრეტულად მიმართულია ახლადშექმნილი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების (სსო) ორგანიზაციულ გაძლიერებასა და ადგილებზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი ეფექტური და მდგრადი ჩართულობის გაზრდაზე მათი სათემო პრობლემების მოგვარებისათვის. გთხოვთ იხილეთ კონკურსთან დაკავშირებული სრული ინფორმაცია თანდართულ […]

Learn more

2014 წლის მცირე გრანტების კონკურსში გამარჯვებულები გამოვლინდნენ!

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის 2014 წლის ახალი არასამთავრებო ორგანიზაციების გაძლიერებაზე მიმართულ მცირე გრანტების კონკურსის გამარჯვებულნი გახდნენ შემდეგი ორგანიზაციები: სამოქალაქო მონიტორინგისა და კვლევების ცენტრი (ზუგდიდი) პროექტი: ეფექტური ჩართულობა რეალური თვითმმართველობისათვის. ჩვენ-ჯანსაღი მომავლისათვის (წეროვნის დევნილთა დასახლება) პროექტი:ორგანიზაციის საქმიანობის ეფექტურობის გაზრდა წევრების ცოდნის ამაღლების გზით.

Learn more

განაცხადების მოწვევა: თანამონაწილეობა და მონიტორინგი ცვლილებებისათვის

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი იწვევს განაცხადებს პროექტებზე რომელთა მიზანია საქართველოში მონაწილეობითი სამოქალაქო მონიტორინგის ინიციატივების მხარდაჭერა. აღნიშნული კონკურსი ტარდება ფონდის „თანამონაწილეობა და მონიტორინგი ცვლილებებისათვის“ პროგრამის ფარგლებში. განაცხადების მოწვევის მიზანია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მოქალაქეების, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა (სსო) და მედია საშუალებების აქტიური და ინფორმირებული მონაწილეობის გაზრდა პოლიტიკურ და და ეკონომიკურ გადაწყვეტილებების პროცესში. ასევე მათი უნარ-ჩვევების განვითარება რათა განახორციელონ […]

Learn more

საგრანტო კონკურსის - თანამონაწილეობა და მონიტორინგი ცვლილებებისათვის, გამარჯვებულები გამოვლინდნენ!

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი მოხარულია გამოაცხადოს 2014 წლის საგრანტო კონკურსში – თანამონაწილეობა და მონიტორინგი ცვლილებებისათვის გამარჯვებული ორგანიზაციები. კოალიცია – შინმოვლა საქართველოში პროექტი: სამოქალაქო მონიტორინგი ხარისხიანი შინმოვლისათვის. ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი პროექტი: საზოგადოებრივი მონიტორინგი გურიის სანაპირო სოფლების განვითარებისათვის

Learn more

მოწვევა განაცხადების მისაღებად რეგიონში მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი იწვევს დედაქალაქის ფარგლებს გარეთ რეგიონებში მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, 2015 წლის 4 თებერვლიდან 4 მაისის ჩათვლით წარმოადგინონ წინასწარი ან სრული საპროექტო განაცხადი ფონდის ღია კარის საგრანტო პროგრამის სტრატეგიული გრანტების მისაღებად. ორგანიზაციებს ამ ვადის ამოწურვის შემდეგაც ექნებათ ფონდში განაცხადის წარდგენის საშუალება სტრატეგიული გრანტის მისაღებად. 4 მაისამდე წარმოდგენილი განაცხადის ავტორებს, თუ მათი პროექტი დაფინანსდა […]

Learn more

მოწვევა განაცხადების მისაღებად რეგიონში მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი იწვევს დედაქალაქის ფარგლებს გარეთ რეგიონებში მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, 2015 წლის 15 მაისიდან 15 აგვისტოს ჩათვლით წარმოადგინონ წინასწარი ან სრული საპროექტო განაცხადი ფონდის ღია კარის საგრანტო პროგრამის სტრატეგიული გრანტების მისაღებად. ორგანიზაციებს ამ ვადის ამოწურვის შემდეგაც ექნებათ ფონდში განაცხადის წარდგენის საშუალება სტრატეგიული გრანტის მისაღებად. 14 აგვისტომდე წარმოდგენილი განაცხადის ავტორებს, თუ მათი პროექტი დაფინანსდა […]

Learn more

საგრანტო კონკურსი 2015 წლის 13-14 ივნისს თბილისში სტიქიით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ მობილიზებული რესურსების გამოყენების სამოქალაქო მონიტორინგისათვის

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი იწვევს საპროექტო განაცხადებს, რომელთა მიზანია ეფექტური სამოქალაქო მონიტორინგის განხორციელება 2015 წლის 13-14 ივნისს თბილისში სტიქიით დაზარალებულთათვის დახმარების ფონდში მობილიზებული ფულადი და მატერიალური რესურსების, ასევე ქალაქის დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენაზე გამოყოფილი თანხების და რესურსების, მიზნობრივ გამოყენებაზე. განაცხადების მოწვევის სრული ტექსტი. 

Learn more

2015 წლის 13-14 ივნისს თბილისში მომხდარ სტიქიასთან დაკავშირებული კონკურსის გამარჯვებული გამოვლინდა

საგრანტო კონკურსის –  2015 წლის 13-14 ივნისს თბილისში სტიქიით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ მობილიზებული რესურსების გამოყენების სამოქალაქო მონიტორინგისათვის, გამარჯვებულია კონსტიტუციის 42-ე მუხლი.

Learn more

განაცხადების მოწვევა მონაწილეობითი სამოქალაქო მონიტორინგის ინიციატივების მხარდასაჭერად

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი იწვევს განაცხადებს პროექტებზე რომელთა მიზანია საქართველოში მონაწილეობითი სამოქალაქო მონიტორინგის ინიციატივების მხარდაჭერა. აღნიშნული კონკურსი ტარდება ფონდის „თანამონაწილეობა და მონიტორინგი ცვლილებებისათვის“ პროგრამის ფარგლებში. განაცხადების მოწვევის მიზანია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მოქალაქეების, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა (სსო) და მედია საშუალებების აქტიური და ინფორმირებული მონაწილეობის გაზრდა პოლიტიკურ და და ეკონომიკურ გადაწყვეტილებების პროცესში. ასევე მათი უნარ-ჩვევების განვითარება რათა განახორციელონ […]

Learn more

საგრანტო კონკურსი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის სოციალური საწარმოს შესაქმნელად

ევროპის ფონდი იწვევს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების (სსო-ების) განაცხადებს პროექტებზე, რომელთა მიზანია საქართველოში სტიქიის შედეგად დაზარალებული და განსახლებას დაქვემდებარებული პირების (ეკომიგრანტების) ჩართულობით სოციალური საწარმოს შექმნა. აღნიშნული კონკურსი ტარდება ფონდის „ეკომიგრანტი და პოტენციური ეკომიგრანტი ოჯახების ადვოკატირების კამპანია“ პროექტის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება დემოკრატიის ინსტიტუტთან ერთად ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით და მიზნად ისახავს ეკომიგრანტი და პოტენციური ეკომიგრანტი ოჯახების სამართლებრივი და […]

Learn more

გამოვლინდა 2015 წლის მცირე გრანტების კონკურსის გამარჯვებული

2015 წლის მცირე გრანტებზე კონკურსის – ახალი არასამთავრობო ორგანიზაციების გაძლიერება – გამარჯვებული გახდა საქართველოს ახალგაზრდა ხელოვანთა ასოციაცია – „ხელოვნება საზოგადოებრივი ინტერესებისათვის“.

Learn more

საგრანტო კონკურსი "მომხმარებელთა დახმარების ცენტრების" მხარდასაჭერად

ევროპის ფონდი იწვევს განაცხადებს საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისაგან საქართველოს რეგიონებში მომხმარებელთა დახმარების ცენტრების მხარდასაჭერად. განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2016 წ. 11 აპრილი, 16:00 სთ. კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ საკონკურსო განცხადება.

Learn more

მოწვევა განაცხადების მისაღებად რეგიონში მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის

ევროპის ფონდი იწვევს დედაქალაქის ფარგლებს გარეთ რეგიონებში მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, 2016 წლის 16 აგვისტოდან 16 ნოემბრის ჩათვლით წარმოადგინონ წინასწარი, ან სრული საპროექტო განაცხადი ფონდის ღია კარის საგრანტო პროგრამის სტრატეგიული გრანტების მისაღებად. ორგანიზაციებს ამ ვადის ამოწურვის შემდეგაც ექნებათ ფონდში განაცხადის წარდგენის საშუალება სტრატეგიული გრანტის მისაღებად. 16 ნოემბრამდე წარმოდგენილი განაცხადის ავტორებს, თუ მათი პროექტი დაფინანსდა და […]

Learn more

საგრანტო კონკურსი მომხმარებლის უფლებების დასაცავად

ევროპის ფონდი იწვევს განაცხადებს საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისაგან მომხმარებლის უფლებების დაცვისაკენ მიმართული პროექტების მხარდასაჭერად. განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2016 წ. 15 ნოემბერი, 16:00 სთ. იხილეთ საკონკურსო განცხადების სრული ტექსტი.

Learn more

სოციალური საწარმოს საგრანტო კონკურსი

ევროპის ფონდი იწვევს განაცხადებს სოციალური საწარმოს საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. საგრანტო კონკურსის მიზანია მხარი დაუჭიროს სოციალური საწარმოების ჩამოყალიბებას ან/და განვითარებას. იხილეთ სრული საკონკურსო განაცხადი და სააპლიკაციო ფორმები. საკონკურსო განაცხადი და სააპლიკაციო ფორმები   

Learn more

2016 წლის კონკურსი მცირე გრანტებზე: ახალი არასამთავრობო ორგანიზაციების გაძლიერება

ევროპის ფონდი მისი პროგრამის თანამონაწილეობა და მონიტორინგი ცვლილებებისათვის ფარგლებში საგრანტო კონკურსში იწვევს საპროექტო განაცხადებს. კონკურსი გამიზნულია ახლადშექმნილი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების (სსო) ორგანიზაციულ გაძლიერებასა და ადგილებზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესშიმათი ეფექტური, მდგრადი ჩართულობის გაზრდაზე და მათი აქტუალური სათემო პრობლემების მოგვარებაზე. 2016 წლის კონკურსი მცირე გრანტებზე: ახალი არასამთავრობო ორგანიზაციების გაძლიერება

Learn more

გადაწყვეტილება 2016 წლის მცირე გრანტების კონკურსთან დაკავშირებით

2016 წლის მცირე გრანტების კონკურსში ევროპის ფონდმა მიიღო 34 განაცხადი. აქედან 31-ს უარი ეთქვა დაფინანსებაზე, ხოლო დანარჩენი სამი განაცხადის ავტორ ორგანიზაციებთან მიმდინარეობს პროექტის სხვადასხვა საკითხის დაზუსტება, რის შედეგადაც გადაწყდება გამარჯვებულთა ვინაობა. გამარჯვებულთა შესახებ ინფორმაციას ფონდი გადაწყვეტილების მიღებისთანავე გამოაქვეყნებს.

Learn more

მოწვევა განაცხადების მისაღებად რეგიონში მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის

ევროპის ფონდი იწვევს დედაქალაქის ფარგლებს გარეთ რეგიონებში მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, 2016 წლის 8 იანვრიდან 8 აპრილის ჩათვლით წარმოადგინონ წინასწარი ან სრული საპროექტო განაცხადი ფონდის ღია კარის საგრანტო პროგრამის სტრატეგიული გრანტების მისაღებად. ორგანიზაციებს ამ ვადის ამოწურვის შემდეგაც ექნებათ ფონდში განაცხადის წარდგენის საშუალება სტრატეგიული გრანტის მისაღებად. 8 აპრილამდე წარმოდგენილი განაცხადის ავტორებს, თუ მათი პროექტი დაფინანსდა და […]

Learn more

საინფორმაციო ბიულეტენი
თუ გსურთ ჩვენი საინფორმაციო ბიულეტენების მიღება, გთხოვთ შეიყვანოთ თქვენი ელ.ფოსტის მისამართი მითითებულ ველში