ჩვენს შესახებმმართველობითი საბჭო და მრჩეველთა კომიტეტი

 მმართველობითი საბჭო

ევროპის ფონდის მმართველობითი საბჭო ფინანსური და სტრატეგიული მნიშვნელობის გადაწყვეტილებებს ღებულობს. სრული შემადგენლობით საბჭო იკრიბება წელიწადში ორჯერ, მაისში და ნოემბერში. თუმცა, საბჭოს ცალკეული კომიტეტები ისეთები, როგორიცაა აღმასრულებელი კომიტეტი, აუდიტისა და ფინანსების კომიტეტი, ნომინაციათა კომიტეტი და განვითარების კომიტეტი შესაძლოა უფრო ხშირადაც შეიკრიბონ.

მმართველობითი საბჭო წარმოდგენილია ავტორიტეტული პირებით ევროპიდან, საქართველოდან და ჩრდილოეთ ამერიკიდან, რომელთაც ღრმა ცოდნა და დიდი გამოცდილება გააჩნიათ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების, ფინანსების, ბიზნესისა და სამართლის კუთხით და კარგად იცნობენ რეგიონს. საბჭოს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ ევროპის ფონდის მართვაში და უზრუნველყოფს ფონდის ანგარიშვალდებულებასა და და ფინანსების ეფექტურ მართვას.

 მმართველობითი საბჭოს წევრები 

ჰორტონ ბიბი-სენტერი
ევრაზიის ფონდი

ქეთევან ვაშაკიძე
ევროპის ფონდი

ენდრიუ კოქშალი
KPMG

დენიელ ტარშისი
სტოკჰოლმის უნივერსიტეტი

მერი შიჰანი
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის საქართველოს მისიის ყოფილი ხელმძღვანელი

ალექსანდრა ჰოლ ჰოლი                                                                                                               ბრიტანეთის ყოფილი ელჩი საქართველოში


მრჩეველთა კომიტეტი

ევროპის ფონდის მრჩეველთა კომიტეტი რჩევებს აწვდის ფონდს გრანტებსა და პროგრამებზე. კომიტეტი ღია კარის საგრანტო პროგრამის ფარგლებში შემოსული განაცხადების განხილვის მიზნით შეიქმნა და მის შემადგენლობაში, ჩვეულებრივ, მკვლევარები, საზოგადოებრივი და/ან დონორი ორგანიზაციების, ბიზნეს სექტორის ადგილობრივი წარმომადგენლები შედიან, რომლებიც ფონდს, პროგრამული მიმართულებების შესაბამისად, თავიანთ ცოდნასა და გამოცდილებას უზიარებენ. მრჩეველთა კომიტეტი აქტიურად მონაწილეობს ღია კარის პროგრამის განაცხადების განხილვაში და ფონდს თავის მოსაზრებებს აწვდის სტრატეგიისა, თუ პროგრამების შესახებ, რაც ევროპის ფონდის საქმიანობის გამჭვირვალობას უზრუნველყოფს .

მრჩეველთა კომიტეტის წევრები 

ეკატერინე აღდგომელაშვილი                                                                                                            ქალთა ინიციატივების მხარდაჭერის ჯგუფი 

გენადი გელაძე                                                                                                                                      მართვის კომპანია GGM 

დავით მელუა
საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ასოციაცია

ხატია ჯინჯიხაძე                                                                                                                                    ფონდი ღია საზოგადოება – საქართველო

საინფორმაციო ბიულეტენი
თუ გსურთ ჩვენი საინფორმაციო ბიულეტენების მიღება, გთხოვთ შეიყვანოთ თქვენი ელ.ფოსტის მისამართი მითითებულ ველში