სიახლეები

ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში. ცვლილებები და ტენდენციები 2009 – 2015 წლებში

2015 წლის 25 ნოემბერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდმა გამართა კვლევის ანგარიშის  ვროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში: ცვლილებები და ტენდენციები 2009 – 2015 წლებში , პრეზენტაცია. 

ჩატარებული გამოკითხვის საფუძველზე მომზადებულ ანგარიშში აისახა ევროკავშირის მიმართ საზოგადოების ცოდნა და დამოკიდებულება. 2009, 2011, 2013 და 2015 წლების კვლევების შედეგების შედარების საფუძველზე, ანგარიშში ასევე შეფასებულია, თუ როგორ იცვლებოდა მოსახლეობის შეფასებები, მოლოდინები და იმედები ევროპასთან ინტეგრაციის კუთხით.

ანგარიში  წარმოადგინა და აუდიტორიის შეკითხვებზე პასუხი გასცა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის პრეზიდენტმა, ქეთევან ვაშაკიძემ. კვლევის შედეგებზე კომენტარებს გააკეთეს ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელმა საქართველოში, ბატონმა იანოშ ჰერმანმა, შვედეთის სამეფოს ელჩმა საქართველოში, ქალბატონმა მარტინა ქუიქმა და ნიდერლანდების გაერთიანებული სამეფოს ელჩმა საქართველოში, ბატონმა იოჰანეს დოუმამ.

2015 წლის გამოკითხვის ზოგიერთი მიგნებაა:

  • საქართველოს მოქალაქეებისათვის ევროკავშირი დემოკრატიასთან ასოცირდება. მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა ეთანხმება მოსაზრებებს, რომ ევროკავშირი მშვიდობისა და უსაფრთხოების წყაროა ევროპაში და რომ ესაა დემოკრატიული გაერთიანება, რომელიც მის არაწევრ ქვეყნებში დემოკრატიის განვითარებას უწყობს ხელს.
  • საქართველოს მოქალაქეებმა 2015 წელს უფრო მეტი იციან ევროკავშირის შესახებ ვიდრე 2009 წელს იცოდნენ. თუმცა, საყურადღებოა, რომ მოსახლეობის ცოდნის დონე ჯერ კიდევ ძალიან დაბალია ისეთი საკითხების თაობაზე, როგორებიცაა ევროკავშირის ინსტიტუტები, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის მიღწეული შეთანხმებები და ევროკავშირის მიერ საქართველოში განხორციელებული კონკრეტული პროექტები.
  • როგორც მოსალოდნელი იყო, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის ცოდნის დონე ძალიან განსხვავებულია ქალაქისა და სოფლის მოსახლეობას შორის. ამ კუთხით, განსაკუთრებით თვალში საცემია განსხვავებები თბილისის მოსახლეობასა და თბილისს გარეთ მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს შორის.
  • საქართველოს მოქალაქეთა უმრავლესობა თვლის, რომ ევროკავშირის შესახებ საკმარის ინფორმაციას არ იღებს. კერძოდ, გამოკითხულთა თითქმის ნახევარი აცხადებს, რომ ისურვებდა ევროკავშირის შესახებ მეტი ინფორმაციის მიღებას.
  • მოქალაქეთა უმრავლესობის აზრით, სწორედ ევროკავშირს შეუძლია ამერიკის შეერთებულ შტატებზე და რუსეთზე უკეთ დაეხმაროს საქართველოს. თუმცა, ამ მოსაზრებას ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა დიდი ნაწილი არ იზიარებს.
  • საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა თვლის, რომ ქვეყანას სჭირდება ის დახმარება, რომელსაც მას ევროკავშირი უწევს. თუმცა, ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის გაწეული დახმარების ძირითად მიმღებად მოსახლეობა ქართველ მაღალჩინოსნებს მიიჩნევს და არ არის დარწმუნებული იმაში, რომ ეს დახმარება ყოველთვის მიზნობრივად იხარჯება.
  • 2013 წლის შემდეგ 78%-დან 62%-მდე შემცირდა ევროინტეგრაციის პირდაპირი მხარდაჭერა საქართველოს მოსახლეობის მხრიდან. ევროკავშირისადმი დამოკიდებულება საქართველოში მაინც უაღრესად დადებითია, ხოლო ევროინტეგრაციის მხარდაჭერა – უაღრესად ძლიერი.
  • ტერიტორიული კონფლიქტები ყველაზე ხშირად (43%) სახელდება იმ ფაქტორად, რომელიც საქართველოს განსაკუთრებულად უშლის ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი; ტერიტორიულ კონფლიქტებს დიდი ინტერვალით მოსდევს პოლიტიკური არასტაბილურობა, განუვითარებელი ეკონომიკა და რუსეთთან დაკავშირებული პრობლემები.
  • მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მოსახლეობის 56% აცხადებს, რომ ეთანხმება ზურაბ ჟვანიას ცნობილ განცხადებას – „მე ვარ ქართველი და, მაშასადამე, მე ვარ ევროპელი“, ევროპელობა მაინც არ წარმოადგენს მოსახლეობის თვითიდენტიფიკაციის არათუ ძირითად, არამედ თუნდაც რამდენადმე მნიშვნელოვან ელემენტს.
  • 2009 წლის შემდეგ უცვლელი რჩება ქართულენოვანი მოსახლეობის წილი, ვინც მთავრობას აღიქვამს როგორც „მშობელს“ და არა როგორც ხალხის მიერ დაქირავებულს. თუმცა, 2013-დან 2015 წლამდე პერიოდში მოსახლეობის შესაბამისი წილი შემცირებულია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს შორის.

კვლევა ჩატარდა შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა (Sida) და საქართველოში ნიდერლანდების გაერთიანებული სამეფოს საელჩოს მხარდაჭერით. კვლევა ჩაატარა სი-არ-არ-სი საქართველომ ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის დაკვეთით.

ჩამოტვირთეთ  მონაცემები

საინფორმაციო ბიულეტენი
თუ გსურთ ჩვენი საინფორმაციო ბიულეტენების მიღება, გთხოვთ შეიყვანოთ თქვენი ელ.ფოსტის მისამართი მითითებულ ველში