სიახლეები

მოწვევა განაცხადების მისაღებად: საქართველოში ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობის აღსრულების თვალსაზრისით არსებული სიტუაციის ანალიზი

ევროპის ფონდი იწვევს კვალიფიციურ ადგილობრივ ან საერთაშორისო კონსულტანტ(ებ)ს, საქართველოში ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობის აღსრულების თვალსაზრისით არსებული სიტუაციის ანალიზისათვის. სიტუაციის ანალიზი გულისხმობს ინფორმაციის თავისუფლების კუთხით არსებული მდგომარეობის ადგილზე შეფასებას და იმ ფორმალური და არაფორმალური ფაქტორების გამოვლენას, რაც აფერხებს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას საქართველოში.

დეტალური ინფორმაცია მოწვევის შესახებ (ინგლისურ ენაზე).

საინფორმაციო ბიულეტენი
თუ გსურთ ჩვენი საინფორმაციო ბიულეტენების მიღება, გთხოვთ შეიყვანოთ თქვენი ელ.ფოსტის მისამართი მითითებულ ველში