პროგრამები / დასრულებული ინიციატივებისაქართველოში მედიის, როგორც მაკონტროლებელი ინსტიტუტის როლის გაძლიერება

პროექტის შესახებ

2009 წელს, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდმა ევროკავშირის დაფინანსებით დაიწყო პროექტი "საქართველოში მედიის, როგორც მაკონტროლებელი ინსტიტუტის როლის გაძლიერება," რომელიც მიზნად ისახავდა მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდას ხარისხიან, პროფესიულ და დამოუკიდებელ ინფორმაციაზე

პროექტის ფარგლებში შემდეგი ღონისძიებები განხორციელდა:

  • ჩატარდა ქართული მედია სივრცის კვლევა (როგორც რაოდენობრივი, ასევე თვისობრივი მეთოდების გამოყენებით);
  • დაფუძნდა ქართული მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრი,  მედიის სფეროში მომუშავე პროფესიონალებისა და იურისტებისთვის უფასო იურიდიული დახმარების გასაწევად; 
  • ინსტიტუციურად გაძლიერდა საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია;
  • ჩარდა ტრენინგები მედიის სფეროში მომუშავე პროფესიონალებისა და იურისტებისათვის საგამოძიებო ჟურნალისტიკის სპეციფიკასთან, მედია სამართლისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით;
  • მოეწყო სატელევიზიო და საჯარო დისკუსიების მოწყობა ყველა დაინტერესებული პირის მონაწილეობით;
  • გამოცხადდს საგრანტო კონკურსები  საგამოძიებო ჟურნალისტიკის სფეროში.
ec_logo_small_6 პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ
საინფორმაციო ბიულეტენი
თუ გსურთ ჩვენი საინფორმაციო ბიულეტენების მიღება, გთხოვთ შეიყვანოთ თქვენი ელ.ფოსტის მისამართი მითითებულ ველში