ჩამოტვირთვარესურსები

გაფილტრე:

საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების 2021-2025 წლის სტრატეგიის პროექტის გენდერული შეფასება

საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების 2021-2025 წლის სტრატეგიის პროექტის გენდერული შეფასება. 

ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში (2019 წლის გამოკითხვის ანგარიში)

ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში (2019 წლის გამოკითხვის ანგარიში) 

საჯარო ფინანსების მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენება შშმ პირთა ინკლუზიისა და თანამონაწილეობის უზრუნველსაყოფად

 საჯარო ფინანსების მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენება შშმ პირთა ინკლუზიისა და თანამონაწილეობის უზრუნველსაყოფად

სახელმწიფოს მიერ სამოქალაქო სექტორის დაფინანსება: საქართველოს რეალობა და გამოწვევები

სახელმწიფოს მიერ სამოქალაქო სექტორის დაფინანსება: საქართველოს რეალობა და გამოწვევები

სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება: საქართველოს ხელისუფლების მიერ 2017 წელს გაწეული საქმიანობის შეფასება

სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება: საქართველოს ხელისუფლების მიერ 2017 წელს გაწეული საქმიანობის შეფასება (ორენოვანი)

საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების 2016-2020 წლების სტრატეგიის გენდერული შეფასება

საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების 2016-2020 წლების სტრატეგიის გენდერული შეფასება.   

სურსათის უვნებლობისა და ეტიკეტირების კონტროლის შედეგების გამჭვირვალობა – ევროკავშირის ხუთი წევრი ქვეყნის შედარებითი ანალიზი

სურსათის უვნებლობისა და ეტიკეტირების კონტროლის შედეგების გამჭვირვალობა – ევროკავშირის ხუთი წევრი ქვეყნის შედარებითი ანალიზი (ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურად)

ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში

ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში : 2017 წლის გამოკითხვის ანგარიში

ახალგაზრდული იდეის პროგრამის ბროშურა

ახალგაზრდული იდეის პროგრამის ბროშურა

ახალგაზრდები მშვიდობისათვის

ახალგაზრდები მშვიდობისათვის

სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება: საქართველოს ხელისუფლების მიერ 2016 წელს გაწეული საქმიანობის შეფასება (მოკლე მიმოხილვა)

სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება: საქართველოს ხელისუფლების მიერ 2016 წელს გაწეული საქმიანობის შეფასება (მოკლე მიმოხილვა)

საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების სიტუაციური ანალიზი (მოკლე მიმოხილვა)

საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების სიტუაციური ანალიზი

 

საბიუჯეტო პოლიტიკის ფორმირების პროცესი და ბიუჯეტის ხარჯების მონიტორინგი

საბიუჯეტო პოლიტიკის ფორმირების პროცესი და ბიუჯეტის ხარჯების მონიტორინგი

სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება: საქართველოს ხელისუფლების მიერ 2015 წელს გაწეული საქმიანობის შეფასება

ანგარიში: სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება: საქართველოს ხელისუფლების მიერ 2015 წელს გაწეული საქმიანობის შეფასება

სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება: საქართველოს ხელისუფლების მიერ 2014 წელს გაწეული საქმიანობის შეფასება

ანგარიში: სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება: საქართველოს ხელისუფლების მიერ 2014 წელს გაწეული საქმიანობის შეფასება

 

სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება: საქართველოს ხელისუფლების მიერ 2013 წელს გაწეული საქმიანობის შეფასება

ანგარიში: სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება: საქართველოს ხელისუფლების მიერ 2013 წელს გაწეული საქმიანობის შეფასება

სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება: საქართველოს ხელისუფლების მიერ 2012 წელს გაწეული საქმიანობის შეფასება

სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება: საქართველოს ხელისუფლების მიერ 2012 წელს გაწეული საქმიანობის შეფასება

 

ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში ცვლილებები და ტენდენციები 2009-2015 – კვლევის ანგარიში

ანგარიში: ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში ცვლილებები და ტენდენციები 2009-2015 – კვლევის ანგარიში

კვლევის მონაცემები

 

ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში ცვლილებები და ტენდენციები 2009-2013

ანგარიში: ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში ცვლილებები და ტენდენციები 2009-2013

ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში 2009 წელს

ანგარიში: ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში 2009 წელს 

კვლევის მონაცემები

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული გადაადგილებას დაქვემდებარებული (ეკომიგრანტი) ოჯახები: სახელმწიფო მხარდაჭერა და აღრიცხვა

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული გადაადგილებას დაქვემდებარებული (ეკომიგრანტი) ოჯახები: სახელმწიფო მხარდაჭერა და აღრიცხვა

ეკომიგრანტები და პოტენციური ეკომიგრანტები საქართველოში: გამოცდილება და თვითშეფასებები

კვლევის ანგარიში – ეკომიგრანტები და პოტენციური ეკომიგრანტები საქართველოში: გამოცდილება და თვითშეფასებები

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ორმხრივი და მრავალმხრივი საგზაო რუკების შესრულება საქართველოში 2013 წელს ვაჭრობასა და მასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ სფეროში

ანგარიში:  ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ორმხრივი და მრავალმხრივი საგზაო რუკების შესრულება საქართველოში 2013 წელს ვაჭრობასა და მასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ სფეროში

 

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის შესრულება საქართველოში 2012 წელს ვაჭრობასა და მასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ სფეროში

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის შესრულება საქართველოში 2012 წელს ვაჭრობასა და მასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ სფეროში

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის შესრულება საქართველოში 2011 წელს: სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა შეფასება

ანგარიში: ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის შესრულება საქართველოში 2011 წელს – სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა შეფასება

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის განხორციელება საქართველოში ვაჭრობასა და მასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ სფეროში 2010 წ.

ანგარიში:  ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის განხორციელება საქართველოში ვაჭრობასა და მასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ სფეროში 2010 წ. 

ქართული მედია: მოსახლეობის შეფასებები და განვითარების პერსპექტივები (2012 წ.)

ანგარიში:  ქართული მედია: მოსახლეობის შეფასებები და განვითარების პერსპექტივები (2012 წ.)

 

საქართველოს მედიის სიღრმისეული კვლევა: შედეგების შეჯამება

საქართველოს მედიის სიღრმისეული კვლევა: შედეგების შეჯამება 

საინფორმაციო ბიულეტენი
თუ გსურთ ჩვენი საინფორმაციო ბიულეტენების მიღება, გთხოვთ შეიყვანოთ თქვენი ელ.ფოსტის მისამართი მითითებულ ველში